Husbils uthyrningsförsäkring genom Omocom

Logotyp omocom

Genom Indie Campers partnerskap med Omocom får alla fordon på Indie Campers-plattformen som är registrerade i Sverige, Nederländerna, Belgien, Spanien, Frankrike, Italien, Österrike och Tyskland automatiskt en hyresförsäkring via Omocom, såvida inte värdarna har en egen privat försäkring för husbilsuthyrning. Denna försäkring tillhandahålls via Indie Campers-plattformen och priset på försäkringen ingår i bokningens pris.

Vår partner Omocom har sina rötter i Sverige, och verkar för att främja användning av befintliga resurser för att skapa en mer hållbar framtid genom ett cirkulärt sätt. Med vårt partnerskap med Omocom hoppas vi på Indie Campers att uppmuntra fler husbilsägare att hyra ut sina fordon genom att erbjuda mindre med hjälp av Omocoms enkla on-demand försäkringslösning. Omocom är en försäkringsförmedlare som anpassar och distribuerar försäkringar, medan ett traditionellt försäkringsbolag, Dina försäkring AB, är försäkringsgivare.

Företaget har också ett eget internt skadereglerings-team som hanterar skadeanmälningar snabbt och smidigt.

Hur fungerar Indie Campers uthyrningsförsäkring hos Omocom?

Hur kan jag tecknar jag en försäkring?

Processen är enkel och automatisk. Om värden inte har sin egen försäkring aktiveras Omocom-försäkringen automatiskt när du bekräftar din bokning och är giltig under hyresperioden hos Indie Campers. Denna hyresförsäkring är ett komplement till fordonets ordinarie försäkring, och Omocom ger ytterligare försäkringsskydd som täcker potentiella skador på fordonen under uthyrningen.

Vad täcker försäkringen?

Försäkringen täcker skada, förlust eller stöld som uppstår i Sverige, Norge, Danmark och Finland och andra länder på begäran. Omocoms försäkringslösning täcker vad som behövs för att hyra ut husbilen plus extra skydd för stöldskador när du hyr ut till en andra eller tredje part.

Omocom ersätter även kostnad för självrisk som täcks av fordonets ordinarie försäkring, mot uppvisande av kvitto eller faktura, när fordonet hyrs ut via Indie Campers.

Det har inträffat en olycka, vad gör jag nu? 

I en oförutsedd skada eller stöld behöver en skadeanmälan göras så snart som möjligt genom Omocoms skadeformulär: https://external.omocom.se/claimsform

Ersättningen kan ske genom reparation, utbyte (ersättning av motsvarande egendom) eller i kontanter.

Några exempel på skador som omfattas av denna försäkring:

- Vägtrafikolycka som orsakar skada på husbilens kaross

- Avsiktlig skada (till exempel någon kastar en sten mot husbilen som krossar ett fönster)

- Stöld - om en okänd person stjäl och kör iväg med husbilen

- En buckla på fordonet orsakat av att man av misstag har backat in i ett föremål

- Stenskott på vindruta

Vad ingår inte i försäkringen?

Avsnittet nedan beskriver exempel på scenarier som inte täcks av försäkringen:

- Feltankning

- Normalt slitage, som inte påverkar fordonets användbarhet

- Försäkringen är inte giltig om uthyraren medvetet orsakat skadan genom grov vårdslöshet

- Slitage, rost, frätning eller som beror på bristande underhåll av fordonet

- Skada eller stöld till följd av att Indie Campers eller Omocom’s villkor inte har efterföljts 

Varför behöver jag grundläggande fordonsförsäkring?

Omocoms försäkringslösning täcker där grundfordonsförsäkringen inte täcker, t ex vid stöld eller skada som uppstår när fordonet har hyrts ut till andra eller tredje part. Om en skada eller stöld kan ersättas av den ordinarie fordonsförsäkringen ersätter Omocom kostnader för t ex självrisk som betalats till ordinarie försäkringsbolag. 

Om du har funderingar kring andra scenarier eller om du är osäker på vad som inte kommer att kompenseras, vänligen se hela informationsbladet om hur Omocoms uthyrningsförsäkring hos Indie Campers fungerar här. Kontakta annars gärna Omocoms skade-team, dom hjälper dig gärna.

Läs försäkringsvillkoren här

Äger du en husbil? Tjäna mer än 380 000 kr per år

Funderar du på att tjäna pengar när du inte använder din husbil? Lista ditt fordon gratis och hyr ut det när du vill.

Hyra ut min husbil
Leie ut campingvogn